In 5 stappen naar je woning

1.Verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie bestaat uit dit stappenplan, een brochure met prijslijst, de verkooptekeningen, een technische omschrijving, kopers-optielijst en (digitaal) inschrijfformulier. Al deze documenten vind je terug op deze website. Heb je hier vragen over, dan staat het team van Bart Jansen Makelaars met plezier klaar om deze te beantwoorden.

2. Start verkoop

Maak een persoonlijk account aan via de inschrijfbutton. Op het inschrijfformulier geef je dan aan belangstelling te hebben voor een woning in Buiten Leven fase 2. Dit inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel voor jou als voor Slokker Vastgoed. 

Let op: de inschrijftermijn is gesloten. Meld je aan als reserve-kandidaat.

Inschrijven

Bij de inschrijving moet worden aangegeven of de woning alleen of samen met partner wordt aangekocht. Als er samen met partner wordt aangekocht, dienen de volledige gegevens van de partner onderdeel uit te maken van de inschrijving. Per persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen en/of inschrijvingen ingediend door een rechtspersoon en/of inschrijvingen ‘met als doel kansvergroting bij de toewijzing’ worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing. Als er in strijd hiermee toch meerdere inschrijvingen zijn ingediend, behoudt Slokker Vastgoed zich het recht voor deze inschrijvingen uit te sluiten van deelname aan de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken. De gekozen tenaamstelling op het inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling in de koop- en aannemingsovereenkomst.

NB: Belangstellenden die ingeschreven staan in het inschrijfsysteem van de gemeente Harderwijk voor het project Harderweide dienen hun registratienummer in te vullen en staan hiermee toe dat de gegevens worden gedeeld met de Gemeente Harderwijk.

Financiële haalbaarheid

Als onderdeel van de inschrijfprocedure dien je bij de inschrijving aan te tonen dat je de woning daadwerkelijk kunt financieren. Dit geeft zekerheid voor beide partijen en voorkomt teleurstelling achteraf. Bij de inschrijving dien je dan ook een financiële verklaring bij te voegen, opgesteld door een erkend financieel adviseur.

Ockto-app

Een makkelijke en snelle manier om deze financiële haalbaarheid-check uit te voeren is via de Ockto-app. Met de Ockto-app deel je namelijk makkelijk, snel en veilig je gegevens. Alleen de gegevens die nodig zijn, worden opgehaald en gedeeld. Niets meer en niets minder. Wil je gebruik maken van deze praktische Ockto-app dan kun je volstaan met het sturen van een e-mail naar: [email protected] met daarin je naam, adres en woonplaats en de tekst: “ik wil graag gebruik maken van de Ockto-app”. Je krijgt dan vervolgens een link van Marinus Jansen Hypotheken en Verzekeringen waarmee je een wachtwoord kunt instellen voor jouw persoonlijke portaal. Op dit portaal tref je een actiepunt aan waarop je kunt klikken om een QR-code te genereren. Deze QR-code kun je gebruiken voor de Ockto-app. De overige stappen spreken voor zich.

Lees hier meer over de Ockto-app.

Voorkeuren

Tijdens de inschrijving dien je de verschillende bouwnummers, in volgorde van voorkeur, aan te geven. Je kunt maximaal 5 bouwnummers invullen. Je bent niet verplicht om meer dan één bouwnummervoorkeur aan te geven.

Ondertekening inschrijfformulier

Alleen ondertekende inschrijvingen ingediend door een natuurlijk persoon, via een persoonlijk account (eerst aanmelden en/of inloggen) op www.buitenlevenharderwijk.nl komen in aanmerking voor de woningtoewijzing.

3. Toewijzing

De gemeente Harderwijk heeft besloten met ingang van 1 januari 2022 niet langer de toewijzing van nieuwbouwwoningen te reguleren. Voor Harderweide deelgebied 2 is een uitzondering gemaakt.

Alleen woningzoekenden die geregistreerd staan in het inschrijfsysteem van de gemeente Harderwijk voor Harderweide kunnen gebruik maken van hun voorrangspositie. Uiteraard kun je zonder registratie ook inschrijven. Wil je hierover meer lezen, kijk dan op:

4. Persoonlijk gesprek met de makelaar

Tijdens het persoonlijke gesprek informeert de makelaar je over de woning en overhandigt je de contractstukken (verkoopdocumentatie, concept koop- en aanneemovereenkomst en conceptakte van levering) op basis waarvan je een weloverwogen aankoopbeslissing kunt maken.

5. Ondertekening contractstukken

Vervolgens krijg je een optie van één week om te besluiten tot aankoop van de woning over te gaan. Als je besluit tot aankoop over te gaan stelt de makelaar de koop- en aanneemovereenkomst op en bied je deze ter ondertekening aan. In het andere geval vervalt de exclusieve optie voor de woning.